Contact Us

Hangzhou Zhenhan Sports Equipment Co.,Ltd

Tel: 0571–63887728

E-mail: sales3@zhenhansports.com

Address: NO 60 QianFu Street, Hengshan Industry Park Yuqian Town, Lin’an, Hangzhou, Zhejiang, China